Marketing

Jou succesvol maken

Meting
Beïnvloeding
Overwinning

Mix onze online marketing ervaring met jouw kennis van je bedrijf, producten en diensten.

Kennismaken, kennis delen, kennis te gelde maken, succes kennen.

Jouw kwaliteit omzetten in indrukwekkende internet oplossingen.

We lichten het bij voorkeur mondeling toe maar onderstaand kun je ook in detail lezen hoe wij onze klanten online succesvol maken.

Meting

Meten is weten. 

We meten bestaande online informatie van jouw en je concurrenten.

We meten waar je potentiële afnemers zich online bevinden en gedragen.

We meten hoe je potentiële afnemers zoeken naar jouw producten en/of diensten.

Beïnvloeding

We maken gebruik van beïnvloedingsstrategieëvan van Robert Cialdini:

Sociale bewijskracht.  
Mensen zoeken voordat ze iets kopen eerst bevestiging. Als bekenden en onbekenden tevreden zijn, dan geeft dat vertrouwen. Oftewel: reviews!

Autoriteit.
Mensen kopen graag bij een partij met veel kennis en ervaring. Oftewel: nominaties, awards, prijzen, keurmerken en onderzoeksresultaten.

Schaarste.
Mensen worden hebberig bij een kleine oplage of tijdelijke aanbieding. Oftewel: exclusieve toegang,  beperkte oplage of speciale diensten.

Consistentie & commitment.
Mensen stapsgewijs warm maken voor een product of dienst. Oftewel: eerst kennis maken en vertrouwen opbouwen en dan pas iets aanbieden.

Sympathie. 
Mensen kiezen graag voor iets of iemand waar zij sympathie voor hebben. Oftewel: laten zien welke vrienden en collega’s jouw bedrijf, product of dienst leuk vinden via sociale media en website.  

Wederkerigheid. 
Interesse tonen en diegene helpen maakt mensen bereid tot een wederdienst. Oftewel: welwillendheid creëren door waardevolle informatie te delen of  iemand te feliciteren op een speciale gelegenheid.

Eenheid
Ieder mens heeft de behoefte om ergens bij te horen. Iemand die het gevoel heeft erbij te horen, zal moeite doen om die identificatie in stand te houden. Oftewel: creëer enthousiasme door (h)erkenning.

Overwinning

Beginnen met online marketing is vaak beginnen met het onbekende. 

Social media psychologen zeggen soms: overwin de angst om fouten te maken en vermijd geen uitdagingen want dat belemmert ontwikkeling en zelfvertrouwen.

Zelfvertrouwen groeit door het volbrengen van een taak waarvan van te voren niet zeker is of deze wel slaagt. Een taak die een bepaald risico met zich meebrengt is ook een risico op falen.

Maar wel een gecalculeerd risico want we informeren je van te voeren duidelijk over de te verwachten kosten en baten.

Succes middels online marketing