Strategie

Jouw online kansen pakken

Missie & visie
Doelen & doelgroepen
Middelen & Planning

Mix onze online marketing ervaring met jouw kennis van je bedrijf, producten en diensten.

Kennismaken, kennis delen, kennis te gelde maken, succes kennen.

Jouw kwaliteit omzetten in indrukwekkende internet oplossingen.

We lichten het bij voorkeur mondeling toe maar onderstaand kun je ook in detail lezen hoe wij onze klanten online succesvol maken.

Missie & visie

De missie en visie vormen het fundament voor de strategie.

In onze missie geven we aan wat wij willen betekenen voor jou.

In onze visie geven we het toekomstbeeld van jouw online aanwezigheid.

Doelen & doelgroepen

De doelen stellen we SMART op: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.

De doelgroepen vloeien voort uit marktonderzoek van de gestelde doelen. Doel is dat de beschreven doelgroepen daadwerkelijk jouw afnemers worden én jou aanbevelen in hun netwerk. 

Hoe creëren we een duurzaam concurrentievoordeel? 

Middelen & Planning

Doel:  bepalen van de uitgangspositie

Markt:  identificeren van kansen en bedreigingen

Organisatie:  sterktes en zwaktes analyseren

Markt-fit:  organisatie confronteren met de markt

Marketingstrategie:  oplossing bieden voor probleemgebieden

Marketingmix:  bepalen van de marketingmix

Marketingjaarplan:  operationeel activiteitenplan

Neem de leiding met online marketing