Disclaimer

Oude Terheijdenseweg 106 | 4815CP | Breda | Nederland | +31 76 888 2665

Kamer van Koophandel
Imeco is een handelsnaam van Imeco. Imeco staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 20160599.

Inhoud
De door Imeco verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Imeco kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Imeco en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Imeco aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Imeco worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Imeco.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Imeco omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Einde disclaimer

logo imeco

De kwaliteit van klanten omzetten naarindrukwekkende internet oplossingen.