Privacy

Oude Terheijdenseweg 106 | 4815CP | Breda | Nederland | +31 76 888 2665

Voor Imeco staat het belang van de klant – uw belang – te allen tijde centraal. Dat betekent dat wij ict diensten, -producten én oplossingen bieden, die voor u waardevol zijn en aansluiten bij uw situatie. Gebaseerd op integriteit en wederzijds respect.

Integriteit en wederzijds respect: voorwaarden voor het handelen van Imeco.

  • Imeco is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. De Wet bescherming persoonsgegevens geeft regels voor een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens.
  • De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt Imeco om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar producten en diensten. Uw persoonsgegevens zijn alleen beschikbaar voor Imeco, zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst geleverd kan worden. Als u geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dan kunt u dat als klant van Imeco kenbaar maken bij Imeco.
  • Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat Imeco zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die Imeco jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.
  • U heeft de mogelijkheid om aan Imeco te vragen welke gegevens deze van u verwerkt en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk aanvragen bij Imeco.

Einde privacy statement.

logo imeco

De kwaliteit van klanten omzetten naarindrukwekkende internet oplossingen.